Friday, December 29, 2017

ધીમે ચાલ જિંદગી મારાથી હાંફી જવાય છે

 ધીમે ચાલ જિંદગી મારાથી હંફાઈ 

જવાય છે.

 તુ દોડતી જાય છે ને મારા થી ચલાતું પણ નથી ,

 માટે 

ધીમે ચાલ જિંદગી મારાથી હંફાઈ જવાય છે 
ઘણા બધા સપના ઓ છે મારી આંખો માં 

થોડાક તે બતાવેલા , થોડાક મેં સંગરેલાં , 

કેટલાક સબંધો છે

 મારી સાથે જોડાયેલા ,

ઘણા બધા ઈશ્વરે આપેલા ,

 ને થોડા મેં 

બનાવેલા , 

એ બધા મારા થી 

છૂટી ન જાય એ 

માટે 

ધીમે ચાલ જિંદગી 

મારા થી હંફાઈ જવાય છે . 
કેટલીક લાગણીયો છે હૃદય માં ,

ગણી બધી ગમતી થોડી અણગમતી 

કેટલીક જિમ્મેદારી ઓ છે , 

થોડીક જબરદસ્તી થોપેલી , 

થોડીક મેં સ્વીકારેલી 

એ બધાનું

ભાર ઉંચકી ને 

ચાલી શકુ એ માટે 

ધીમે ચાલ જિંદગી મારાથી હંફાઈ જવાય છે . 
કેટલાક ના હૃદય માં સ્થાન બનાવવુ છે ,
ને ઘણાય નુ હૃદય માં સ્થાન ટકાવવુ છે , 
કુદરત ની સુંદરતા ને માણવી છે , 
ને કંઈક કરી 
બતાવવુ છે , 
જિમ્મેદારી ઓ સાથે પોતાના સપના 
પણ પુરા કરી શકુ 
એ માટે ધીમે ચાલ જિંદગી 
મારાથી હંફાઈ જવાય છે . 
કોઈને કડવાસ થી યાદ કરું 
એવા વ્યવહાર ટાળ્યા છે , 
લોકો ના હૃદય માં હંમેશા મુસ્કુરાતી 
યાદ બની ને રહું એવા પ્રયત્ન કર્યા છે , 
ભૂલ થી પણ 
કોઈના હૃદય ને ઠેસ ન પહોચે 
એવી પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના કરી છે , 
એ પ્રાર્થના ને વાસ્તવિકતા માં જોઈ શકુ 
એ માટે ધીમે ચાલ જિંદગી 
મારાથી હંફાઈ જવાય છે . 
રેત ની જેમ સમય 
મુઠ્ઠી માંથી સરકે છે , 
આજે સાથે ચાલીયે છીએ 
કાલે સાથ છૂટી જાય , ખુબ પ્રેમ કરુ છું તને , 
આપણા બંન્ને નું સાથ યાદગાર બને 
એ માટે ધીમે ચાલ જિંદગી 
મારાથી હંફાઈ જવાય છે , 
.

Sunday, March 6, 2016

થોડા સફેદ વાળ પ્રિયે ! આજે તારા જોયા,
અફસોસ થયો એવો, કેટલા વર્ષો ખોયા !

થોડા વીખરાયા, થોડી જાતને સંભાળી,
લડતાં-ઝધડતાં આપણે કેટલાં સપના જોયા !

મુકામો કેટલાં ને વિસામા પણ કેટલાં?
નીતરતી આંખોએ કેટલા અવગુણ ધોયા !

ચાલ આજથી ક્ષણો બધી ભરી દઉં-
તારી સુગંધથી, કાળના લેખ કોણે જોયા?

ઉજ્જવલ ધોળકીયા


સંબંધ

તમે પાંખો કાપીને આભ અકબંધ રાખ્યું
ને એનું તે નામ તમે સંબંધ રાખ્યું

મારાં સઘળાં દુવારને કરી દીધા બંધ
ને આમ તમે આંખોને કરી દીધી અંધ

તમે કાંટાળા થોરનો આપ્યો મને સ્પર્શ
ને એનું તે નામ તમે સુગંધ રાખ્યું.

હું તો વહેણમાં તણાઇ મને કાંઠો નથી
ને આપણા સંબંધની કોઇ ગાંઠો નથી

અછાંદસ જેવો છે આપણો આ પંથ
ને એનું તે નામ તમે છંદ રાખ્યું…

– પન્ના નાયક

Wednesday, June 3, 2015

આયખું પળવાર જેવું હોય છે

વીજના ચમકાર જેવું હોય છે,
આયખું પળવાર જેવું હોય છે.

લે, કપાયા દુ:ખના દા’ડા બધા,
જો, સમયને ધાર જેવું હોય છે.

સત્યનાં શસ્ત્રો ઉગામી તો જૂઓ,
જૂઠ ખાલી વાર જેવું હોય છે.

છેડવાથી શકય છે રણકી ઉઠે,
મન વીણાના તાર જેવું હોય છે.

ડૂબવાનું મન થશે, લાગી શરત ?
આંખમાં મઝધાર જેવું હોય છે.

ના કશું ગર્ભિત નથી સંસારમાં,
બે અને બે ચાર જેવું હોય છે.                     

 – મકરંદ મુસળે

ગેરસમજણ

ગેરસમજણ સામટી ફેલાવ ના !
દુશ્મનોની જેમ તું બોલાવ ના !

એક તો મનથી બહુ દાઝેલ છું ;
ગત – સમયનું તાપણું સળગાવ ના !

કોણ સમજ્યું છે અહીં કિંમત કદી ?
વ્યર્થ  તું સંબધ વચ્ચે લાવ ના !

મેં સમજવામાં નથી ગલતી કરી ;
દોસ્તી શું છે મને સમજાવ ના !

કાં મને પડકારવાનું બંધ કર !
કાં સુલેહી વાવટો ફરકાવ ના !                     

–  શૈલેન રાવલ

Saturday, January 17, 2015

ખરેખર ખૂબ અઘરું છે….

ચમકતા સૂર્યને જોવું, ખરેખર ખૂબ અઘરું છે,
કોઈનું તેજ જીરવવું, ખરેખર ખૂબ અઘરું છે.

હજી તો ક્યાં અમારાથી અમારું પણ થવાયું છે !
થશું બીજાના એ ક્હેવું, ખરેખર ખૂબ અઘરું છે.

બહુ થાકી ગયા હો તો વિસામો લઇ શકો છો; પણ,
સદા આ માર્ગ પર ટકવું, ખરેખર ખૂબ અઘરું છે.

બધું મારું, નથી કૈં તારું – એ વાતાવરણ વચ્ચે,
બધાને જોડતાં રહેવું, ખરેખર ખૂબ અઘરું છે.

નજાકત ડાળમાં હોવી જરૂરી છે નહીંતર તો,
અહીં પંખીઓનું હોવું, ખરેખર ખૂબ અઘરું છે.


સુનીલ શાહ

LIST

.........