Friday, December 17, 2010

એમણે જવુ હતુ,જતા રહ્યા…

અમારે ખોવુ હતુ,અમે ખોઇ ચુક્યા…

ફર્ક તો ખાલી એટલોજ હતો કે…

એમણે જીંદગી નો એક પળ ખોયો

…અને અમે…

એક પળ માં આખી જીંદગી…!!!

No comments:

Post a Comment

LIST

.........