Thursday, October 17, 2013

માણસ

મળશે, માણસ ઓછા મળશે,
માણસ યાને, ભ્રમણા મળશે.
એકલ-દોકલ, ચોરે ચૌટે,
માણસ નામે પુતળા મળશે.
ઉઘડે તો ઉઘાડી જો જો
માણસ સહુ અધખુલ્લા મળશે.
ટોળે વળશે હરખાતા,પણ
ખપ ટાણે કચવાતા મળશે
ઉગતા-ઢળતા સૂરજ સાખે,
માણસ કૈં આથમતા મળશે.
રંગો તો પણ રંગાશે નહીં
કાયમ કાળા-ધોળાં મળશે
દોરા-ધાગા ,ટીલા-ટપકાં
માણસ ત્યાં અટવાતા મળશે.
પંખી, ટહુકા, ઝરણાં – નિર્મળ,
માણસ ક્યારે એવા મળશે ?
ઈશ્વર, તું ઉત્તર દેને ભઇ !
માણસ થઇ, માણસ ક્યાં મળશે ?


સુનીલ શાહ

No comments:

Post a Comment

LIST

.........